SmallLogoEcoprofitikona telefonu 501 101 707   ikona poczty biuro@ecoprofit.pl

 

PLATFORMAjENERGOOSZCZĘDNYCH ROZWIĄZAŃ

Audyt energetyczny i inteligentne systemy redukcji kosztów.


Zajmujemy się badaniem efektywności energetycznej, opracowanej w formie audytu energetycznego polegającym na wyszukiwaniu oszczędności dla:

    energii elektrycznej,
    kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
    gospodarki wodno-ściekowej.

 

Naszą misją jest ograniczanie kosztów i wyszukiwanie nowych, niskoenergetycznych technologii. Pomagamy w opiece nad gospodarką energetyczną w Twoim zakładzie. Posiadamy narzędzia, które jesteśmy w stanie dostosować do specyfiki i charakteru pracy Twojego zakładu.

 

Badanie efektywności energetycznej zawiera obliczenia dotyczące zgodności i prawidłowości w doborze odpowiedniej mocy przyłączeniowej, taryf, analizy kar za przekroczenia mocy biernej i czynnej, zapisów umownych z lokalnym dystrybutorem energii.

 

Badanie zawiera również warianty modernizacji wykazanych przez audytora rozwiązań zmniejszających koszty korzystania z energii elektrycznej, ogrzewania lub gospodarki wodno-ściekowej. Audyt ma na celu także wprowadzenie zmian zachowań użytkowników, tj. gaszenie świateł w pomieszczeniach nieużytkowanych, zakręcanie wody po skorzystaniu z umywalki, jak również planu rozruchu urządzeń, aby nie przekraczać mocy zamówionej. Część oszczędności wprowadzamy beznakładowo, np. dobierając odpowiednią taryfę do Twoich potrzeb.

 

Ograniczamy koszty dystrybucji energii poprzez dokładną analizę zakładu pracy, zachowań pracowników, specyfiki produkcji lub świadczonych przez Ciebie usług. Uwzględniamy sezonowość pracy, omawiamy ze służbami technicznymi potrzeby rozwoju firmy, zdobywamy wiedzę na temat nowych technologii i podpowiadamy kierunki rozwoju.

 

Posiadamy wykwalifikowane kadry techniczne, podnosimy ich kwalifikacje poprzez ustawiczne szkolenia i poznawanie nowych gałęzi przemysłu i technologii. Ważne są dla nas rozwój zawodowy pracownika i jego wiedza techniczna, którą będzie w stanie przekazać w tworzonych dla klientów badaniach efektywności energetycznej.