SmallLogoEcoprofitikona telefonu 501 101 707   ikona poczty biuro@ecoprofit.pl

 

PLATFORMAjENERGOOSZCZĘDNYCH ROZWIĄZAŃ

Instalacje fotowoltaiczne PV – zysk ze słońca

 

Ustawa OZE pozwala na uzyskanie od 4% do 15% zwrotu z zainwestowanego kapitału w instalacje fotowoltaiczną. Fotowoltaika służy zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Postęp w tej dziedzinie nauki i biznesu jest bardzo duży. Przyszłość powinna być oparta na energii, którą będzie samodzielnie produkować. 

Instalacja PV 2kWp Warszawa Sun Instalacja PV 8kWp Wejcherowo Sun Instalacja PV 13kWp Lublin Sun Instalacja PV 164kWp Poniatowa Sun

 

W ofercie posiadamy systemy markowych firm z Niemiec, Japonii i Chin. Odpowiedni rodzaj i markę instalacji polecamy po zaprojetowaniu systemu pod dany obiekt, tak by dobrane urządzenia były jak najkorzystniejsze z punktu widzenia inwestora.

Z wykorzystania energii słońca za pomocą systemów fotowoltaicznych płynie wiele korzyści, m.in.:
•    Redukcja emisji CO2. Fotowoltaika są systemami zero emisyjnymi ,  w trakcie produkcji energii nie emitują one szkodliwych związków, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Zwrot energetyczny instalacji, czyli okres kiedy energia wyprodukowana przez system fotowoltaiczny przekroczy energię potrzebną na produkcję podzespołów fotowoltaicznych  wynosi  2 do 3 lat działania instalacji.
•    Niskie koszty eksploatacji. Technologia półprzewodnikowa, brak elementów ruchomych i prostota systemu powodują, że staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły do 25 lat.
•    Korzyści finansowe.  Zwrot z inwestycji to jeden z najważniejszych aspektów zaangażowań finansowych. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej. Zwroty z inwestycji wynoszą około 10 lat dla osób prywatnych i 7 lat dla firm i organizacji.
•    Decentralizacja. W przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże odległości.
•    Równowaga elektroenergetyczna. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.
•    Pełne wykorzystanie dostępnej energii. W przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.